8. Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi

KONGRE TARİHİ
13 Aralık - 16 Aralık 2017

KONGRE ŞEHRİ
Kemer, Antalya, Türkiye
KONGRE YERİ
Rixos Beldibi Hotels

KONGRE WEB SİTESİ
www.hsyk-antalya.org
DAVET
Değerli Meslektaşlarım,

Sizleri Sekizinci Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresine davet etmekten mutluluk duyarız.

Günümüzde sağlık hizmetleri sunumu, stratejik ve yönetsel açıdan radikal bir yeniden yapılanma içindedir. Bu yeniden yapılanma nüfusun yaşlanması, yeni patolojilerin ve teknolojilerin etkisi, kişilerin sağlık ve bakım taleplerindeki artışlar, ulusal sağlık bakım sistemlerinin tasarımı ve işleyişinde varsayılan etkinsizlikleri giderme gibi farklı yapısal ve demografik gereksinimlerden kaynaklanmaktadır. Hızlı değişim ve teknolojik ilerlemenin etkin bir şekilde yönetimi ancak verilere dayalı karar verme, deneyimlerden öğrenme ve liderlikle ile mümkündür. Bu bağlamda bu yılın kongre ana teması ‘Sağlık Hizmetleri Yönetiminde Kamu-Özel Sektör İşbirlikleri, Değişen Roller, Mega Trendler ve Liderlik ’ olacaktır. Kongremiz 13-16 Aralık 2017 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşecektir. Türkiye ve farklı ülkelerden çok sayıda katılımcı beklediğimiz bu yılki kongremizin, birçok sunum, tartışma ve yeni bilgilerle diğer kongrelerimizden daha yoğun ve verimli geçeceğini düşünmekteyiz.

Sağlık Hizmetleri Yönetimi, en iyi sağlık personelini, en iyi teknolojiyi, efektif ve maliyet etkin olarak kullanabilmektir. Bu nedenle sağlık yöneticileri;

1-Kuruluşlarını hasta ve yakınlarının güvenliğini sağlayacak ve ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tıbbi, idari ve finansal açıdan etkin şeklide yönetmek,

2-Sağlıkla ilgili paydaşlarla kaliteli ve güveli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamak için işbirliği yapmak,

3-Toplum liderleri ile sağlıkla ilgili konuların önemini tartışabilmek ve herhangi bir kriz anında kriz yönetimini sağlamak ve zamanında doğru sağlıkla ilgili acil bilgileri halka aktarmak zorundadırlar.

Dolayısıyla sağlık hizmetleri ve hastane yönetimi gündeminde; değişik uygulamalar, yönetim modelleri ve işbirlikleri vardır. Örneğin son yirmi yıldır sağlık hizmeti sunumunda kamu-özel sektör ortaklıkları daha fazla rağbet görmekte ve farklı uygulama modelleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu modeller yoluyla özel sağlık hizmetlerine verilen devlet desteği de giderek artmaktadır. Kamu-özel ortaklık modelleri, bir hizmetin gerçekleşmesi amacıyla gerekli altyapı ve tesisin tasarımı, finansmanı, inşası ve işletilmesi ya da mevcut bir kamu yatırımının yenilenmesi, kiralanması, bakım ve onarımının yapılması ve işletilmesinde özel sektör katılımının sağlandığı yöntemlerin bütünleşmiş, kapsamı genişletilmiş yasal ve kurumsal biçimi olarak tanımlanabilir.

Sağlık hizmetlerinde liderlik ise, sağlık çalışanlarını belirli amaçlar etrafında toplayabilme ve bu amaçları gerçekleştirmek için onları harekete geçirme bilgi ve yeteneklerinin toplamıdır. Üçüncü bin yıllarda, liderliğe dayalı sağlık hizmetleri yöneticiliğinin de önemi giderek artmış bulunuyor. En küçükten en büyük olanlara kadar bütün organizasyonların yöneticilerinin liderlik bilgi ve beceri ile donanmış olmaları, minimum girdilerle maksimum çıktılara ulaşmayı imkan dahiline sokar. Diğer bir deyiş ile liderlerin yönettiği sağlık kuruluşlarında verimliliğin maksimizasyonu gerçekleşir. Gelecek on yıllarda kısıtlı ve geleneksel kaynaklara, sağlık kuruluşlarında amaçlara sadece yöneticilik bilgileri ile ulaşmak bir hayal olacaktır.

Dolayısıyla sağlık yöneticileri liderlik, iletişim, stratejik planlama ve bütçeleme/ finans konularında bilgi birikimine sahip olmalıdırlar. Aynı zamanda iş güvenliği, pazarlama, insan kaynakları, otel yönetimi, mühendislik, bilgi yönetimi gibi konularda da sağlık çalışanlarına liderlik yapabilme kapasitelerine sahip olmaları gerekmektedir. Bu da, eğitim, deneyim, işbirlikleri, verilere dayalı karar verme ve liderlikle olasıdır.

Kongremiz sağlık hizmetlerinde yeniden yapılanmayı, yönetimde ve hizmette teknolojinin hızla değişimi ile ortaya çıkan yenilikleri yakalamada, kaliteyi iyileştirici ve hasta güvenliğini sağlayıcı yöntem ve yeniliklerin tartışılacağı bir platform oluşturmaya çalışacaktır. Ayrıca bu kongre, katılımcılara daha güvenli, etkin ve etkili sağlık hizmetleri sunabilmek için gerekli deneyim ve uygulamaları tartışma olanağı sağlayacaktır. Böylece, kongre boyunca sizler hizmet sunan ve hizmeti alanların bakış açıları doğrultusunda sağlık hizmetlerinde hasta ve çalışan güvenliğini sağlamada temel yaklaşımları tartışabilmek ve geleneksel sınırların ötesine çıkan yeni sistemleri ve fikirleri test etmek için fırsat yakalayacaksınız.

Kongre süresince konuyla ilişkili şu konular üzerinde de durulması planlanmaktadır:

Sağlık Hizmetlerinde Liderlik
Sağlık Hizmetlerinde Kamu-Özel Sektör İşbirliği
Sağlık Hizmetleri Yönetiminde Değişen Roller
Sağlık Hizmetleri Yönetiminde Mega Trendler
Yeni Jenerasyon Sağlık Kuruluşları-Yirmi birinci Yüzyıl Mimarisi- Kanıta dayalı, inovasyon ve hasta odaklı akıllı hastaneler
Sağlık Hizmetlerinde Yeniden Yapılanma, Değişim Yönetimi ve Liderliğin Rolü
Kanıta Dayalı Yönetim
Sağlık ve Küreselleşme
Sağlıkta Teknolojik İlerlemeler
Sağlık İşletmelerinde Finansal Yönetim
Sağlık Programı Geliştirme
Hastane Yönetimi
Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama ve Marka Oluşturma
Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim
İnsan Kaynakları Yönetimi
Sağlık Politikaları
Sağlık Mevzuatları ve Etik
Sağlıkta Bilgi Sistemleri (Sağlıkta Bilişim)
Sağlık Reformları
Sağlık Ekonomisi
Sağlık Yönetiminde Değerlendirme Yöntemleri
Sağlıkta Halkla İlişkiler
Sağlık ve Sosyal Güvenli Sistemleri, Sağlık Sigortası
Sağlıkta İletişim
Sağlık Hizmetlerinde Eğitim
Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi
Sağlık Alanında Eğitim Yönetimi ve Denetimi
Sağlıkta Yaşam Boyu Eğitimin Önemi
Halk Sağlığı ve Koruyucu Sağlık Çalışmaları
Sağlıklı Yaşama ve Optimal Beslenme
Bu uluslararası kongreyi zenginleştirebilmek adına lütfen bize fikirlerinizi, bildirilerinizi ve araştırmalarınızı gönderin. Sizleri bu yılki Kongremize bildirili ya da sadece katılımcı olarak yeni bilgiler kazanmaya ve Türkiye’nin en güzel illerinden bir olan Antalya’nın ve kongrenin gerçekleşeceği Antalya’nın en iyi otellerin de biri olan Rixos Hotel&Spa nın mükemmel ortamının tadını çıkarmaya davet ediyoruz.

Sizleri Antalya’da ağırlamaktan mutlu olcağız.

Kongre Başkanı
Prof. Dr. H. Seval Akgün

Kongre Eş Başkanı
Prof. Dr. İmran AKPEROV

KONGREUZMANI.COM veritabanında kayıtlı etkinliklere ait tarih, yer ve diğer içerik detayları ilgili yıl içerisinde yetkili kurum tarafından değiştirilebilir. Lütfen etkinliğe ait resmi web sitesinden güncel bilgileri teyid ediniz. HATA BİLDİR: Bu etkinlik detaylarında hata varsa bize iletebilirsiniz.

Yorumlar


Takvime Ekle Google Outlook iCal
bir minduce projesidir
copyright 2010-2020 ©   |   kullanım koşulları & gizlilik
Kongre Ekle Eklenecek kongrenin bilgilerini giriniz.
Bizi Facebook'ta Takip Edin